neděle 6. dubna 2014

Osvětový video-dokument s názvem "Diagnóza narkolepsie"


Dokument vznikl ve spolupráci se společností Cittadella díky dotačnímu programu PVP 2013 od MZČR v rámci projektu

"Psychosociální aspekty narkolepsie, význam společné komunikace s pacienty, odbornou a laickou veřejností".


Dokument komentuje prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Ve spánkové laboratoři ordinuje prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

DVD s filmem je určeno nejen pacientům a jejich rodinám, ale i pedagogům, psychologům, lékařům a široké veřejnosti. DVD předkládá pohledy 4 lehčích pacientů různých věkových skupin na onemocnění jako takové, jak narkolepsie ovlivní život, vzdělávání, zaměstnání, rodinné vztahy, partnerské soužití, jak působí na okolí, jak je možné překonávat každodenní nesnáze. Naleznete zde také základní informace o příčinách, projevech a léčbě narkolepsie.

Startujeme fórum.

Dnes jsme založili tento blog, kde můžete diskutovat nad příspěvky odborných lékařů, které budeme postupně uvádět. Také dokončujeme naší zcela novou homepage, kterou již brzy spustíme v ostré verzi.
Více na www.diagnozanarkolepsie.cz.